02-533-3853
080-656-1100
 
     
 
   สั่งซื้อสินค้าทางไลน์คลิ๊ก
LINE ID  :  nithaidryer

 
     
 

 
     
     
     
   
     
   
     
 
          
 

     
    New Product      

     
     
 
  เชื้อรามีอยู่ทุกแห่ง เป็นเชื้อที่อาศัยบนพืชหรือสัตว์ สามารถสร้าง spore ซึ่งแพร่พันธุ์โดยทางอากาศน้ำ หรือถูกแมลงกัดพบได้บริเวณที่ชื้นและแฉะหรืออับๆ  เช่น  ตามผนัง  ห้องส้วม  ห้องครัว  ห้องน้ำ  ห้องเก็บของ  ห้องเก็บหนังสือ  ตามซอกตู้  ขนมปัง  หญ้าที่ตัดทิ้ง
     
  เชื้อราเป็นเชื้อที่พบในธรรมชาติ  สามารถพบได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน  หน้าที่สำคัญของเชื้อรานอกบ้าน  คือ การสลายของเสีย  เช่น  ใบไม้  ต้นไม้  หรือขยะ  ส่วนเชื้อราที่อยู่ในบ้านนั้น  เราไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่า เชื้อราสามารถสร้างสารพิษ Toxin หรือตัวเชื้อราสร้างสปอร์ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหอบหืด ไวรัส  อักเสบ  เป็นต้น
 
   
     Fungal are everywhere, living on plants or animals, which can create a spore breeding by air, water or insects found in marsh or other misfortune. Such as walls, toilet, kitchen, bathroom, storage room, storage room, book the corner cabinet bread cut grass. A fungal infection found in nature can be found both indoors and outdoors. Key functions of the fungus outside the breakdown of waste, such as leaves, tree or bulk mold in the house, we did not want it because The fungi can produce toxins Toxin or fungal spores cause allergies such as asthma. Nasser sensitivity, inflammation, etc.
 
 
      ความชื้นของอากาศ  คือ  ปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่
ถ้าอากาศมีความชื้นต่ำ  น้ำจะเกิดการระเหยได้มาก  เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งเร็ว  แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสูง  น้ำจะระเหยได้น้อย เสื้อผ้าที่ตากไว้จะแห้งช้า  ขณะที่น้ำเกิดการระเหยจะทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำลง  เนื่องจากน้ำที่ระเหยจะดูดความร้อนจากสิ่งต่างๆ  ไปใช้ในการระเหยนั่นเอง   เช่น  อุณหภูมิของเทอร์มิเตอร์เปียกลดต่ำลง   อุณหภูมิของน้ำในตุ่มดินเผาลดต่ำลง เป็นต้น การที่น้ำในตุ่มดินเผาเย็นกว่าน้ำที่เก็บในภาชนะอื่นนั้น เนื่องจากตุ่มดินเผามีลักษณะรูพรุน ซึ่งน้ำสามารถระเหยออกมา
ได้  จึงทำให้อุณหภูมิของตุ่มและน้ำลดต่ำลง  น้ำในตุ่มดินเผาจึงเย็นกว่าดังกล่าว
 
   
 
  อากาศอิ่มตัว คือ อากาศที่มีไอน้ำอยู่เต็มที่และไม่สามารถรับเพิ่มได้อีกแล้ว ณ อุณหภูมิหนึ่ง
    ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหย
1. อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น การระเหยจะเกิดเร็วขึ้น
2. พื้นที่ผิว ถ้าพื้นที่ผิวหน้ามากขึ้นการระเหยจะเกิดได้ดี
3. ความชื้นในอากาศ ถ้าในอากาศมีความชิ้นสูง การระเหยจะเกิดได้ยาก
4. ชนิดของสาร  ของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง  จะมีค่า
    ความร้อนแฝงสูงกลายเป็นไอได้ยาก  ความดันไอต่ำ  แต่จุดเดือดสูง
 
     
  เมื่อโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์  น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ บนโลกจะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยอยู่ในอากาศปะปนกับแก๊สต่างๆ ปริมาณไอน้ำที่อยู่ในอากาศนี้ เรียกว่า ความชื้นของอากาศ  
     
  ปริมาณไอน้ำที่อากาศรับไว้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบรรยากาศ
ถ้าอุณหภูมิสูงอากาศจะรับไอน้ำได้มาก ถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศจะรับไอน้ำได้น้อย  ถ้าอากาศอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับไอน้ำ
ได้อีก  แสดงว่าอากาศขณะนั้นอิ่มตัวด้วยไอน้ำ  เรียกสภาวะนี้ว่า  อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ หรืออากาศอิ่มตัว ซึ่งเป็นสภาวะที่อากาศมีความชื้นมากที่สุด 
 
     
  บริษัท นิไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงได้ผลิตสินค้าและนำเข้า เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier)
เพื่อลดความชื้น ขจัดเชื้อรา และกลิ่นอับ ให้กับที่พักอาศัย และสถานประกอบการของท่านนั้นได้อย่างแน่นอนเครื่องลดความชื้นของเราใช้งานง่ายด้วยระบบจอ LCD แสดงโปรแกรม การทำงาน มีระบบตั้งเวลาการเปิด-ปิด การทำงานอัตโนมัติ พร้อมมีทีมงานที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งงานติดตั้ง และงานบริการหลังการขาย
 
     
 
 

สถานที่ / สินค้า
Place / product 

ปริมาณและละอองน้ำในอากาศ ( HR )
The quantity and water mist in the air.

  ห้องทดลองยา เก็บยา 
  Laboratory medicine
30-45 %
  ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
  Control room computer system
45-65 %
  โรงพยาบาล
  Hospital
45-65 %
  ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 
  Computer Parts
40-50 %
  โกดังน้ำตาล
  Warehouse sugar
20-30 %
  อุตสาหกรรมเหล้าเบียร์
  Brewing Industry
35-40 %
  โกดังนมผง
  Warehouse milk powder
20-35 %
  เลนส์ อุปกรณ์กล้อง
  Lens Camera
40-55 %
  กระดาษ
  Paper
35-45 %
  ห้องสมุด 
  Library
50-55 %
  สถานที่เก็บสี
  The paint store
30-50 %
  แบตเตอรี่  
  Battery low
ต่ำกว่า 2 %
  เครื่องดนตรี
  Musical instrument
45-55 %
  ที่เก็บเครื่องวัตถุระเบิด
  The storage of explosives
35-50 %
 
     
 

รุ่นและพื้นที่ห้องที่เหมาะสม (ใช้งานได้ดีในห้องที่ปิดมิดชิด)
Model  and the appropriate Area 
(Working well in a closed room)

      DH-180           12    ตารางเมตร
       DH-250
          20    ตารางเมตร 
       DH-500           50    ตารางเมตร
       DT-700 RF
          65    ตารางเมตร
       DH-1100           80    ตารางเมตร
       DH-1300         100    ตารางเมตร
       DH-1800         150    ตารางเมตร
       DH-2800         300    ตารางเมตร
       DH-3500         400    ตารางเมตร
 
 
     
 
Address
บริษัท นิไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด NITHAI ENTERPRISE CO., LTD.
4/56 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Tel. 02-533-3853 , 092-665-0008   Fax. 02-533-3852
Email : winner
@winnerdryertech.comศูนย์บริการเครื่องควบคุมความชื้น สาขาภูเก็ต  Customer Service Center  (Phuket)
78/18 ถ.เจ้าฟัา ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 085-789-9299 , 089-588-9494
Email : winner@winnerdryertech.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135551004171    © Copyright 2014
www.winnerdryertech.com  All Rights Reserved


Statistics
 
Current Pageid = 1